dimecres, 26 d’octubre de 2011

HAPPY HALLOWEEN!!

At school we learn something about the Halloween Tradition.
A l'escola aprenem coses sobre la tradició de Halloween.
Here you have a funny song to sing these days.
Aquí teniu una divertida cançó per cantar aquests dies.
Enjoy Halloween night!
Disfruteu la nit de Halloween!

dilluns, 3 d’octubre de 2011

PRIMERS DIES DE CLASSE

El cicle mitjà us dóna la benvinguda a aquest nou curs!!.
Tots tenim moltes ganes de començar. Ara us ensenyem algunes fotos perquè veieu algunes de les nostres classes.